ویکتوریای چند فرهنگی

ویکتوریا یکی از متنوع ترین و متحد ترین جوامع در دنیا است. ما مردم ویکتوریا از بیش از 200 کشور آمده ایم، به 260 زبان یا گویش صحبت می کنیم واز 135 اعتقاد مختلف پیروی می کنیم.

دولت ایالت ویکتوریا از یک جامعه چند فرهنگی در برگیرنده حمایت می کند که در آن، همه افراد بتوانند در جامعه، بدون در نظر گرفتن پیشینه فرهنگی، زبانی یا مذهبی شان شرکت کنند و به خدمات دسترسی داشته باشند.

دولت ویکتوریا می تواند در موارد زیر به جوامع چند فرهنگی کمک کند:

 • کمک دولتی به جوامع برای مراسم، گروه شهروندان ارشد، حمایت از سازمان ها، مدارس زبان های جامعه و ابتکارات دیگر
 • کمک های دولتی زیر بنایی برای ساختن یا بهبود بخشیدن به ساختمان ها و امکانات
 • حمایت از ابتکارهایی که پاسخی برای مسائل اجتماعی از جمله نیازهای اسکان می باشد
 • ابتکارات بین فرهنگی و بین ادیانی برای ترغیب به درک گوناگونی فرهنگی و مذهبی و به منظور تشویق هماهنگی اجتماعی.

ما همچنین گوناگونی مان را با مراسم اصلی که شامل این موارد می شود، جشن می گیریم: مراسم شام باشکوه استاندار(Premier’s Gala Dinner)، هفته گوناگونی فرهنگی (Cultural Diversity Week)، فستیوال چند فرهنگی زنده باد ویکتوریا (Viva Victoria Multicultural Festival) و جوایز برتری چند فرهنگی ویکتوریا (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence).

اطلاعات را به زبان خودتان دانلود کنید

Events Calendar

 • 22 Jun

  Melbourne Welsh Male Choir and Silvie Paladino & Roy Best

  more >
 • 22 Jun

  Fabulous Chinese Instrumental Music Performance

  more >
 • 13 Jul

  Fabulous Chinese String Concert

  more >
 • 20 Jul

  RAZOM: TWO NATIONS, ONE SPIRIT

  more >
find more events here >